O vlasech

Vlasy jsou pro většinu lidí (ženy i muže) velmi důležitou součástí jejich vzhledu. Stejně tak jako obličej, i vlasy jsou vždy (pokud nejsou zakryté pokrývkou hlavy) to první, co člověk na tom druhém vidí. Proto je snahou téměř každé ženy a čím dál většího počtu mužů co nejdokonalejší vzhled vlasů.

Vlas je tvořen zrohovatělou bílkovinou zvanou keratin. Vlasy jsou uloženy ve vlasových váčcích. Růst vlasu zajišťují kapiláry, které se nacházejí ve vlasové papile, která nasedá na dolní rozšířenou část vlasu, tzv. cibulku. Na hlavě člověku roste průměrně cca 100 000 vlasů, světlovlasí mají vlasů více, zrzaví naopak nejméně. Vlasy začínají růst v časném stadiu embryonálního vývoje, kdy je vytvářen vlasový váček. Počet a druh váčků je dán při narození a nelze jej ničím ovlivnit. Růst vlasů je ovlivněn hormony, dědičnou dispozicí, výživou, nervovými vlivy a nemocemi.

Struktura vlasu a uspořádání vlasového keratinu podmiňují mechanické vlastnosti vlasu (pevnost, tažnost, pružnost).

Existují tři typy vlasů:

  • Asijský – průměr vlasu 120 mikrometrů. Vlasy jsou silné, rovné vlasy a velmi odolné vůči zevním vlivům. Nejsou vhodné k prodlužování, protože jsou těžší a tlustší než bělošské vlasy.
  • Bělošský – průměr vlasu 70 mikrometrů. Zde je větší variabilita, vlasy jsou rovné či vlnité, světlé i tmavé.
  • Negroidní – průměr vlasu 90 mikrometrů. Vlasy jsou tmavé, kudrnaté a velmi náchylné k poškození zevními vlivy.

Leave a Reply